Severo

Elektryczna kruszarka do leków


Wiele osób ma trudności z połykaniem tabletek. Zmielenie pigułki i dodanie cieczy umożliwia przyjmowanie leku.
Ręczne kruszenie leków to praca czasochłonna, co często prowadzi do skarg natury bólu fizycznego. Istnieje również ryzyko wdychania aerozoli powstałych podczas procesu kruszenia medykamentu.